Chậu Lavabo Đặt Bàn

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS60-MLG (600x350x130mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS60-MLG (600x350x130mm)

1,750,000 2,188,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS60MLG - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR60-MLG (600x350x130mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR60-MLG (600x350x130mm)

1,700,000 2,125,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR60-MLG. - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS60-MW (600x350x130mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS60-MW (600x350x130mm)

1,650,000 2,063,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS60-MW.  - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR60-MW (600x350x130mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR60-MW (600x350x130mm)

1,600,000 2,000,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR60-MW (600x350x130mm) - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS40-MLG (400x400mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS40-MLG (400x400mm)

1,650,000 2,065,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS40-MLG (400x400mm) - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1193-GL (420x425x165mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1193-GL (420x425x165mm)

1,450,000 1,815,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1193-GL - Chất liệu sứ với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám bẩn,…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS40-MW (400x400mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS40-MW (400x400mm)

1,550,000 1,939,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MS40-MW  - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR40MW (400x400mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR40MW (400x400mm)

1,300,000 1,625,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR40MW  - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và…

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR40MLG (400x400mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR40MLG (400x400mm)

1,400,000 1,750,000

Chậu lavabo đặt bàn Melamine Basin MR40MLG - Chất liệu: melamine có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và…

Chậu lavabo đặt bàn trẻ em BB3061
20%

Chậu lavabo đặt bàn trẻ em BB3061

630,000 789,000

Chậu lavabo đặt bàn trẻ em BB3061 - Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, vừa tiện lợi khi sử dụng…

Chậu lavabo đặt bàn trẻ em BB3062
20%

Chậu lavabo đặt bàn trẻ em BB3062

650,000 815,000

Chậu lavabo đặt bàn trẻ em BB3062. - Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, vừa tiện lợi khi sử dụng…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1186A (560x480x165mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1186A (560x480x165mm)

1,350,000 1,689,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1186A - Chậu có thiết kế hiện đại vừa tiện lợi khi sử dụng vừa…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1193 (420x425x165mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1193 (420x425x165mm)

1,195,000 1,495,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1193 - Chất liệu sứ với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám bẩn,…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV071 (610x465x140mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV071 (610x465x140mm)

1,150,000 1,439,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV071 - Chất liệu sứ với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám bẩn,…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1094A (545x395x150mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1094A (545x395x150mm)

1,200,000 1,500,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1094A - Chậu có thiết kế hiện đại vừa tiện lợi khi sử dụng vừa…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6062
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6062

900,000 1,125,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6062 - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu lavabo đặt bàn LV1091A (410x405x150)
20%

Chậu lavabo đặt bàn LV1091A (410x405x150)

1,100,000 1,375,000

Chậu lavabo đặt bàn LV1091A   - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV110 (775x505x165mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV110 (775x505x165mm)

2,850,000 3,565,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV110.   - Chất liệu sứ với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám bẩn,…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV088 (600x460x165mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV088 (600x460x165mm)

1,250,000 1,563,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV088.   - Chất liệu sứ với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám bẩn,…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1183A (440x440x165mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1183A (440x440x165mm)

1,095,000 1,369,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1183A - Chậu có thiết kế hiện đại vừa tiện lợi khi sử dụng vừa…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1184A (575x370x160mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1184A (575x370x160mm)

1,250,000 1,563,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1184A - Chậu có thiết kế hiện đại vừa tiện lợi khi sử dụng vừa…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV070 (455x460x145)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV070 (455x460x145)

1,050,000 1,313,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV070. - Chậu có thiết kế hiện đại vừa tiện lợi khi sử dụng vừa…

Chậu lavabo đặt bàn đá LV1010 (515x460x165)
20%

Chậu lavabo đặt bàn đá LV1010 (515x460x165)

1,050,000 1,313,000

Chậu lavabo đặt bàn đá LV1010 - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6071 (320x290x110)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6071 (320x290x110)

700,000 875,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6071  - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6141.
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6141.

995,000 1,244,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV6141.   - Chất liệu sứ với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám bẩn,…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1185A (460x460x160mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1185A (460x460x160mm)

1,190,000 1,490,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1185A  - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1059A (610x385x140mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1059A (610x385x140mm)

1,250,000 1,563,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1059A  - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1090A (420x420x135mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1090A (420x420x135mm)

1,100,000 1,375,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1090A  - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1085 (400x400x150mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1085 (400x400x150mm)

995,000 1,244,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1085 - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống bám…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV028 (460x460x180mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV028 (460x460x180mm)

835,000 1,044,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV028  - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1086 (485x390x150mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1086 (485x390x150mm)

1,150,000 1,438,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV1086 - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV205 (435x435x175mm)
20%

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV205 (435x435x175mm)

880,000 1,100,000

Chậu lavabo đặt bàn Zento LV205 - Chất liệu sứ cao cấp với lớp men dày, bóng, đều màu chống…

Chậu Lavabo Đặt Bàn: Nâng Tầm Sang Trọng Cho Không Gian Phòng Tắm

Chậu lavabo đặt bàn là một trong những xu hướng thiết kế phòng tắm hiện đại được ưa chuộng nhất hiện nay. Với kiểu dáng độc đáo, sang trọng cùng tính tiện dụng cao, lavabo đặt bàn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho không gian phòng tắm của bạn.

Đặc điểm nổi bật:

 • Kiểu dáng đa dạng: Lavabo đặt bàn có nhiều kiểu dáng, từ hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật đến hình bầu dục,... đáp ứng mọi sở thích và phong cách thiết kế.
 • Chất liệu phong phú: Chất liệu phổ biến là sứ, đá nhân tạo, kính cường lực,... mang đến vẻ đẹp sang trọng và độ bền cao.
 • Kích thước linh hoạt: Kích thước đa dạng phù hợp với nhiều diện tích phòng tắm khác nhau.
 • Tính thẩm mỹ cao: Lavabo đặt bàn tạo điểm nhấn ấn tượng cho phòng tắm, thể hiện phong cách cá nhân của gia chủ.
 • Dễ dàng vệ sinh: Bề mặt lavabo nhẵn mịn, dễ lau chùi, giúp việc vệ sinh trở nên đơn giản.
 • Tiết kiệm diện tích: Lavabo đặt bàn có thể kết hợp với tủ kệ để tăng thêm không gian lưu trữ.

Lợi ích khi sử dụng:

 • Nâng tầm sang trọng cho phòng tắm.
 • Tạo sự thông thoáng, rộng rãi cho không gian.
 • Mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi.
 • Dễ dàng phối hợp với các thiết bị vệ sinh khác.

Ứng dụng:

 • Phù hợp với nhiều phong cách thiết kế phòng tắm khác nhau, từ hiện đại, tối giản đến cổ điển, tân cổ điển.
 • Sử dụng cho nhà ở, biệt thự, khách sạn, nhà hàng,...

Lưu ý khi lựa chọn:

 • Kích thước phù hợp với diện tích phòng tắm.
 • Chất liệu bền đẹp, dễ vệ sinh.
 • Kiểu dáng hài hòa với tổng thể thiết kế.
 • Thương hiệu uy tín, chế độ bảo hành tốt.

Chậu lavabo đặt bàn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn sở hữu một phòng tắm sang trọng, tiện nghi và đẳng cấp. Hãy lựa chọn cho mình một mẫu lavabo phù hợp để nâng tầm không gian phòng tắm của bạn!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích sau:

 • Giá thành: Giá lavabo đặt bàn dao động từ 1 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy thuộc vào chất liệu, kích thước, thương hiệu.
 • Cách lắp đặt: Lắp đặt đơn giản, có thể tự thực hiện hoặc nhờ thợ chuyên nghiệp.
 • Vệ sinh: Vệ sinh định kỳ bằng chất tẩy rửa chuyên dụng để giữ lavabo luôn sáng bóng.


Chúc bạn lựa chọn được mẫu lavabo ưng ý!

0925.133 133

url url url