Vòi rửa bát dây rút

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537

1,100,000 1,375,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5557Gr (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5557Gr (dây rút)

1,300,000 1,625,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5557Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538B (Dây rút)

900,000 1,125,000

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 (Dây rút)

800,000 1,000,000

Vòi rửa chén bát 3in1 Waterfall faucet kitchen SUS5538 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537B
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537B

1,200,000 1,500,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5537B. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh 3 đường nước Pull-Down Spray ZT2295 (Dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh 3 đường nước Pull-Down Spray ZT2295 (Dây rút)

1,150,000 1,439,000

Vòi rửa bát nóng lạnh 3 đường nước Pull-Down Spray ZT2295 (Dây rút)  - Thiết kế đặc biệt vừa có…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 (Dây rút)

950,000 1,189,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B (Dây rút)

995,000 1,245,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567B - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr (Dây rút)

1,050,000 1,315,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen ZT5567Gr - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr (dây rút)

1,900,000 2,375,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5536Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray SUS5528-Gr (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray SUS5528-Gr (Dây rút)

795,000 995,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray SUS5528-Gr - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr (dây rút)

1,350,000 1,689,000

Vòi rửa chén bát 4in1 Waterfall faucet kitchen SUS5535Gr. - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-W (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-W (Dây rút)

995,000 1,244,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-W - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521

985,000 1,235,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521. - Thiết kế đặc biệt với dây rút có…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5545-Gr (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5545-Gr (Dây rút)

1,750,000 2,189,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5545-Gr  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5579-1 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5579-1 (Dây rút)

1,500,000 1,875,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5579-1  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5527-Black (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5527-Black (Dây rút)

760,000 950,000

Vòi rửa bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5527-Black  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-G (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-G (Dây rút)

1,500,000 1,875,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-G - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-B (Dây rút)

1,300,000 1,625,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-B - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-W-G (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-W-G (Dây rút)

1,400,000 1,750,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5501-W&G - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5578-1 (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5578-1 (dây rút)

1,450,000 1,815,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray SUS5578-1  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Clock Series SUS5529-B (dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Clock Series SUS5529-B (dây rút)

1,800,000 2,250,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Clock Series SUS5529-B  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox Pre-Rinse SUS5521-B
50%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox Pre-Rinse SUS5521-B

995,000 0

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5521-B  - Thiết kế đặc biệt với dây rút có…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526 (Dây rút)

1,900,000 2,375,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526-Gold (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526-Gold (Dây rút)

2,150,000 2,689,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526-Gold  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526-B (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526-B (Dây rút)

1,950,000 2,439,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5526-B - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-B (Dây rút)
50%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-B (Dây rút)

1,050,000 0

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT2090-B - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5525 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5525 (Dây rút)

1,750,000 2,190,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pull-Down Spray ZT5525  Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như những…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565 (Dây rút)
20%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565 (Dây rút)

1,600,000 2,000,000

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565 - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565-B (Dây rút)
50%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565-B (Dây rút)

1,700,000 0

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Pulldown Spray ZT5565-B  - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa bát nóng lạnh inox304 Pull-Down Spray SUS5515 (dây rút)
20%

Vòi rửa bát nóng lạnh inox304 Pull-Down Spray SUS5515 (dây rút)

1,900,000 2,375,000

Vòi rửa bát nóng lạnh inox304 Pull-Down Spray SUS5515   - Thiết kế đặc biệt vừa có thể sử dụng như…

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5511
50%

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5511

1,850,000 0

Vòi rửa chén bát nóng lạnh dây rút inox304 Pre-Rinse SUS5511 - Thiết kế đặc biệt với dây rút có thể…

Vòi rửa bát dây rút: Giải pháp tiện lợi cho nhà bếp hiện đại

Vòi rửa bát dây rút là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự tiện lợi và linh hoạt trong nhà bếp. Với thiết kế độc đáo, cho phép kéo dài và xoay chuyển đầu vòi, vòi rửa bát dây rút giúp bạn dễ dàng thao tác rửa chén bát, thực phẩm, hay thậm chí vệ sinh khu vực bếp.

Ưu điểm nổi bật:

  • Tiện lợi: Dây rút linh hoạt giúp bạn dễ dàng di chuyển đầu vòi đến mọi vị trí trong chậu rửa, thuận tiện cho việc rửa chén bát, thực phẩm, hay vệ sinh khu vực bếp.
  • Linh hoạt: Đầu vòi có thể xoay chuyển 360 độ, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh hướng nước theo ý muốn.
  • Tiết kiệm nước: Vòi rửa bát dây rút thường được trang bị chế độ tiết kiệm nước, giúp bạn sử dụng nước hiệu quả hơn.
  • Tăng tính thẩm mỹ: Vòi rửa bát dây rút có thiết kế hiện đại, sang trọng, góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho nhà bếp của bạn.

Ứng dụng:

Vòi rửa bát dây rút phù hợp với mọi loại chậu rửa chén, đặc biệt là những chậu rửa có kích thước lớn. Sản phẩm cũng phù hợp với những gia đình có nhu cầu sử dụng nước linh hoạt trong khu vực bếp.

Lựa chọn vòi rửa bát dây rút:

Khi lựa chọn vòi rửa bát dây rút, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau:

  • Chất liệu: Vòi rửa bát dây rút thường được làm từ chất liệu inox 304 hoặc đồng thau. Inox 304 có độ bền cao, chống gỉ sét tốt, dễ dàng vệ sinh. Đồng thau có độ bền cao, sang trọng, nhưng giá thành cao hơn so với inox 304.
  • Chế độ nước: Vòi rửa bát dây rút thường có 2 chế độ nước: nóng và lạnh. Bạn nên lựa chọn sản phẩm có chế độ nước phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.
  • Kích thước: Vòi rửa bát dây rút có nhiều kích thước khác nhau. Bạn nên lựa chọn sản phẩm có kích thước phù hợp với kích thước chậu rửa chén của bạn.
  • Thương hiệu: Nên lựa chọn sản phẩm của những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền.

Vòi rửa bát dây rút là một sản phẩm tiện lợi và linh hoạt, giúp bạn dễ dàng thao tác rửa chén bát, thực phẩm, hay thậm chí vệ sinh khu vực bếp. Hãy lựa chọn vòi rửa bát dây rút phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng thêm vẻ đẹp cho nhà bếp của bạn.

 

0925.133 133

url url url