Vòi sen tắm Zento

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6063
19%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6063

725,000 906,000

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6063 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6068-EC
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6068-EC

550,000 688,000

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6068-EC. - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6067-EC
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6067-EC

595,000 744,000

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6067-EC - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6226
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6226

950,000 1,189,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6226 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT3003
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT3003

520,000 690,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT3003 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh 3in1 Melody series ZT6172Gr
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh 3in1 Melody series ZT6172Gr

3,050,000 3,815,000

Bộ sen tắm nóng lạnh 3in1 Melody series ZT6172Gr  - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6118
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6118

1,150,000 1,439,000

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6118 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh 3in1 Melody series ZT6172
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh 3in1 Melody series ZT6172

2,950,000 3,689,000

Bộ sen tắm nóng lạnh 3in1 Melody series ZT6172 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6062
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS6062

775,000 969,000

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 SUS6062  - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen, 1 dây dẫn, 1 đế…

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6171Gr (Gray color)
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6171Gr (Gray color)

1,950,000 2,439,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6171Gr. - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6170B
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6170B

1,850,000 2,315,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Melody series ZT6170B - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005

775,000 969,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6005 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6003
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6003

685,000 858,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6003 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115

1,450,000 1,815,000

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6115  - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099

1,280,000 1,600,000

Bộ sen tắm nóng lạnh 5 chế độ nước Zento ZT6099 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6098
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6098

1,500,000 1,875,000

Bộ sen tắm Melody series Zento ZT6098 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6020
50%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6020

950,000 0

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6020 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016

800,000 1,000,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6016 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202

895,000 1,119,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6202 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203

960,000 1,200,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6203 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201

935,000 1,249,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6201 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022
25%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022

835,000 1,115,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6022 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021

890,000 1,185,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6021 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new

750,000 939,000

Bộ sen tắm nóng lạnh inox304 Zento SUS2301 new - Bộ sản phẩm gồm 1 tay sen, 1 dây dẫn,…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119
25%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119

1,300,000 1,735,000

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6119 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new

815,000 1,020,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114-1new - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Sen tắm nhiệt độ Thermostatic Shower Zento ZT-LS6566
20%

Sen tắm nhiệt độ Thermostatic Shower Zento ZT-LS6566

2,500,000 3,125,000

Sen tắm nhiệt độ Thermostatic Shower Zento ZT-LS6566 - Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen với van nhiệt tự…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6026
24%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6026

995,000 1,325,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6026 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước, 1…

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116
20%

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116

1,350,000 1,689,000

Bộ sen tắm cao cấp Melody series ZT6116 - Bộ sản phẩm gồm: 1 tay sen 5 chế độ nước,…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114

870,000 1,089,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6114 - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6110
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6110

790,000 988,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6110 - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6111
20%

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6111

650,000 815,000

Bộ sen tắm nóng lạnh Zento ZT6111 - Được thiết kế theo phong cách Châu Âu với bề mặt sáng…

Vòi hoa sen có thiết kế lẫn giá thành đa dạng. Bạn có thể chọn loại vòi hoa sen đứng hoặc bộ vòi hoa sen tăng áp để có thể thư giãn sau giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng. Vòi hoa sen đứng cũng là một trong những xu hướng thiết bị phòng tắm phổ biến hiện nay. 

Mua vòi sen nóng lạnh giao tận nơi và tham khảo thêm nhiều sản phẩm Đồ dùng phòng tắm khác. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng Nhà Cửa

0925.133 133

url url url