Tủ chậu PVC

Bộ tủ, chậu bàn đá, kệ gương Lavabo ZT-LV899
20%

Bộ tủ, chậu bàn đá, kệ gương Lavabo ZT-LV899

2,950,000 3,688,000

Bộ tủ, chậu bàn đá, kệ gương Lavabo ZT-LV899 Bộ sản phẩm gồm: chậu lavabo, bàn đá, tủ chậu, kệ…

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8964
20%

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8964

4,350,000 5,438,000

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8964 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương. (Không kèm theo vòi lavabo,…

Bộ tủ, chậu, tủ gương Lavabo ZT-LV8955B
20%

Bộ tủ, chậu, tủ gương Lavabo ZT-LV8955B

5,600,000 7,000,000

Bộ tủ, chậu, tủ gương Lavabo ZT-LV8955B Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, tủ gương. (Không kèm theo…

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8960
20%

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8960

4,950,000 6,189,000

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8960 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương đèn Led. (Không kèm theo…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo Black - White ZT-LV882Q
20%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo Black - White ZT-LV882Q

3,750,000 4,688,000

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo Black & White ZT-LV882Q Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, tủ gương. (Không…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV966-E
20%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV966-E

3,050,000 3,812,500

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV966-E. Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương, kệ gương (Không kèm theo…

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8981 (cánh Acrylic)
20%

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8981 (cánh Acrylic)

5,150,000 6,439,000

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8981. (Không kèm theo vòi lavabo, xi phông hay ống xả). - Chậu rửa…

Bộ tủ, chậu âm, bàn đá, gương Led Lavabo ZT-LV8959
20%

Bộ tủ, chậu âm, bàn đá, gương Led Lavabo ZT-LV8959

5,850,000 7,315,000

Bộ tủ, chậu âm, bàn đá, gương Led Lavabo ZT-LV8959 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương, bàn đá.…

Bộ tủ, chậu, bàn đá, gương Lavabo ZT-LV8980 (cánh Acrylic)
20%

Bộ tủ, chậu, bàn đá, gương Lavabo ZT-LV8980 (cánh Acrylic)

5,250,000 6,565,000

Bộ tủ, chậu, bàn đá, gương Lavabo ZT-LV8980 (cánh Acrylic) Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, gương, mặt…

Bộ tủ, chậu, bàn đá, kệ gương lavabo ZT-LV8975
20%

Bộ tủ, chậu, bàn đá, kệ gương lavabo ZT-LV8975

3,850,000 4,815,000

Bộ tủ, chậu, bàn đá, kệ gương lavabo ZT-LV8975 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương, bàn đá. (Không…

Bộ tủ lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8982 (cánh Acrylic)
20%

Bộ tủ lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8982 (cánh Acrylic)

5,350,000 6,689,000

Bộ tủ lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8982 (cánh Acrylic)  Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương, mặt…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV896
20%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV896

3,750,000 4,689,000

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo  ZT-LV896  Bộ sản phẩm gồm chậu rửa, tủ chậu, gương. (Không kèm theo vòi…

Bộ tủ, chậu, bàn đá, gương đèn led ZT-LV8970
20%

Bộ tủ, chậu, bàn đá, gương đèn led ZT-LV8970

4,300,000 5,375,000

Bộ tủ, chậu, bàn đá, gương đèn led ZT-LV8970 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, gương, mặt đá.…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV893
20%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV893

3,900,000 4,875,000

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo  ZT-LV893  Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, gương, kệ gương, tủ treo…

Bộ tủ, chậu, gương Lavabo ZT-LV8979 (cánh vân gỗ)
25%

Bộ tủ, chậu, gương Lavabo ZT-LV8979 (cánh vân gỗ)

4,550,000 6,067,000

Bộ tủ, chậu, gương Lavabo ZT-LV8979 (cánh vân gỗ)  Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương (Không kèm theo…

Bộ tủ, chậu âm, bàn đá, tủ gương Lavabo ZT-LV8953
20%

Bộ tủ, chậu âm, bàn đá, tủ gương Lavabo ZT-LV8953

5,600,000 7,000,000

Bộ tủ, chậu âm, bàn đá, tủ gương Lavabo ZT-LV8953Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, tủ gương, bàn…

Bộ chậu lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8977
20%

Bộ chậu lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8977

3,050,000 3,815,000

Bộ chậu lavabo, bàn đá, gương đèn led ZT-LV8977 Bộ sản phẩm Không kèm theo vòi lavabo, xi phông hay ống…

Bộ chậu lavabo, bàn đá, kệ, gương đèn led ZT-LV8978
20%

Bộ chậu lavabo, bàn đá, kệ, gương đèn led ZT-LV8978

4,350,000 5,439,000

Bộ chậu lavabo, bàn đá, kệ, gương đèn led ZT-LV8978 Bộ sản phẩm Không kèm theo vòi lavabo, xi phông hay…

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo ZT-LV995
50%

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo ZT-LV995

3,350,000 0

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo ZT-LV995 - Chậu rửa được làm bằng sứ với lớp men cao cấp chống…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo  ZT-LV124
24%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo ZT-LV124

2,950,000 3,933,000

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo  ZT-LV124 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, gương. (Không kèm theo vòi…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo mini ZT-LV956
25%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo mini ZT-LV956

3,050,000 4,067,000

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV956. - Kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng đơn giản, hiện đại thích…

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo mini ZT-LV961
20%

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo mini ZT-LV961

2,650,000 3,313,000

Bộ tủ, chậu, kệ gương Lavabo mini ZT-LV961 - Kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng đơn giản, hiện đại thích…

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV942
20%

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV942

2,450,000 3,063,000

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV942 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, gương. (Không kèm theo…

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8963
20%

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8963

4,100,000 5,125,000

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8963 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương. (Không kèm theo vòi chậu,…

Bộ tủ lavabo, gương Led ZT-LV8976 (cánh Laminate vân gỗ)
20%

Bộ tủ lavabo, gương Led ZT-LV8976 (cánh Laminate vân gỗ)

5,450,000 6,813,000

Bộ tủ lavabo, gương Led ZT-LV8976 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, gương Led, mặt đá. (Không kèm…

Bộ tủ lavabo chậu âm, bàn đá, gương Led ZT-LV8954
20%

Bộ tủ lavabo chậu âm, bàn đá, gương Led ZT-LV8954

5,950,000 7,438,000

Bộ tủ lavabo chậu âm, bàn đá, gương Led ZT-LV8954 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương, bàn đá.…

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8965
20%

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8965

4,650,000 5,813,000

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8965 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương đèn Led. (Không kèm theo…

Bộ tủ, chậu, tủ gương Lavabo ZT-LV8966
20%

Bộ tủ, chậu, tủ gương Lavabo ZT-LV8966

5,150,000 6,438,000

Bộ tủ, chậu, tủ gương Lavabo ZT-LV8966 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ chậu, tủ gương. (Không kèm theo…

Bộ tủ Lavabo chậu âm, bàn đá ZT-LV880
20%

Bộ tủ Lavabo chậu âm, bàn đá ZT-LV880

5,850,000 7,313,000

Bộ tủ Lavabo chậu âm, bàn đá ZT-LV880. Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương, tủ đề đồ, mặt…

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8961
20%

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8961

4,300,000 5,375,000

Bộ tủ lavabo gương đèn Led ZT-LV8961 Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương. (Không kèm theo vòi chậu,…

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV945
20%

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV945

3,350,000 4,189,000

Bộ tủ, chậu kệ gương Lavabo mini ZT-LV945 Bộ sản phẩm gồm chậu rửa, tủ chậu, gương. (Không kèm theo…

Bộ tủ lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8974
20%

Bộ tủ lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8974

5,000,000 6,250,000

Bộ tủ lavabo, bàn đá, gương đèn Led ZT-LV8974. Bộ sản phẩm gồm chậu lavabo, tủ, gương Led, mặt đá.…

Tận hưởng sự tiện nghi và sang trọng với bộ tủ chậu nhà tắm bằng nhựa PVC

Bộ tủ chậu nhà tắm bằng nhựa PVC là giải pháp hoàn hảo cho không gian phòng tắm hiện đại. Với thiết kế đẹp mắt, chất liệu cao cấp và độ bền bỉ, sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng tuyệt vời.

Ưu điểm nổi bật:

     - Chống nước tuyệt đối: Nhựa PVC là vật liệu không thấm nước, do đó, tủ chậu sẽ không bị cong vênh, mối mọt hay hư hỏng do tác động của môi trường ẩm ướt trong nhà tắm.
     - Bền bỉ và chịu tải tốt: Nhựa PVC có độ bền cao, chịu được tải trọng lớn, đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài cho sản phẩm.
     - Dễ dàng vệ sinh: Bề mặt tủ chậu nhẵn mịn, không bám bụi bẩn, giúp bạn dễ dàng lau chùi và vệ sinh.
     - Thiết kế đa dạng: Tủ chậu nhựa PVC có nhiều mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc đa dạng, phù hợp với mọi phong cách nội thất.
     - Giá thành hợp lý: So với các loại tủ chậu làm từ gỗ hay kim loại, tủ chậu nhựa PVC có giá thành rẻ hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Bộ tủ chậu nhà tắm bằng nhựa PVC bao gồm:
     - Tủ đựng đồ: Tủ có nhiều ngăn, kệ giúp bạn sắp xếp gọn gàng các vật dụng cá nhân, khăn tắm, ...
     - Chậu rửa mặt: Chậu được làm từ chất liệu sứ cao cấp, có độ bền cao và dễ dàng vệ sinh.
     - Gương: Gương soi giúp bạn trang điểm, cạo râu, ...

Lựa chọn bộ tủ chậu nhà tắm bằng nhựa PVC phù hợp:
     - Kích thước: Lựa chọn kích thước phù hợp với diện tích phòng tắm của bạn.
     - Kiểu dáng: Chọn kiểu dáng phù hợp với phong cách nội thất nhà bạn.
     - Màu sắc: Chọn màu sắc yêu thích hoặc phù hợp với màu gạch ốp tường nhà tắm.

Bộ tủ chậu nhà tắm bằng nhựa PVC là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm đẹp mắt, chất lượng cao và giá thành hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay hôm nay!

0925.133 133

url url url