Phễu thoát sàn Zento

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS102-L (100x100mm)
19%

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS102-L (100x100mm)

45,000 56,000

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS102-L (100x100mm) - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi…

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS104
20%

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS104

95,000 119,000

Phễu thoát sàn chống mùi hôi inox Zento TS104 - Sản phẩm được thiết kế đọng lại nước trong đường…

Thoát sàn chống mùi inox TS109-201-AV (100x100mm)
20%

Thoát sàn chống mùi inox TS109-201-AV (100x100mm)

60,000 75,000

Thoát sàn chống mùi inox TS109-201-AV.  - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường ống không…

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-L (100x100mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-L (100x100mm)

150,000 189,000

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-L.  - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường…

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541 (100x100mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541 (100x100mm)

145,000 182,000

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541 - Thoát sàn màu đen cùng họa tiết đơn giản mà đẹp…

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-AV (100x100mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-AV (100x100mm)

140,000 175,000

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT541-AV. - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi từ đường…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-120L (32x1200mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-120L (32x1200mm)

2,000,000 2,500,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-120L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-100L (32x1000mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-100L (32x1000mm)

1,800,000 2,250,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-100L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-90L (32x900mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-90L (32x900mm)

1,600,000 2,000,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-90L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-70L (32x700mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-70L (32x700mm)

1,200,000 1,500,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-70L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-80L (32x800mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-80L (32x800mm)

1,400,000 1,750,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-80L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-60L (32x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-60L (32x600mm)

1,000,000 1,250,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-60L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-50L (32x500mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-50L (32x500mm)

800,000 1,000,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-50L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-40L (32x400mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-40L (32x400mm)

650,000 815,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-40L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-30L (32x300mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-30L (32x300mm)

550,000 689,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-30L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-20L (32x200mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-20L (32x200mm)

420,000 525,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT626-20L.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng inox Zento ZT542-1L (100x100mm)
19%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng inox Zento ZT542-1L (100x100mm)

145,000 181,000

Thoát sàn chống mùi & côn trùng inox Zento ZT542-1L - Phễu thoát sàn được thiết kế giúp mùi hôi…

Phễu thoát sàn chống mùi inox TS125-201-U (118x118mm)
21%

Phễu thoát sàn chống mùi inox TS125-201-U (118x118mm)

85,000 108,000

Phễu thoát sàn chống mùi inox Zento TS125-201-U (118x118mm) -Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh,…

Thoát sàn chống mùi & côn trùng Z-line ZT595-Brushed (100x200mm)
20%

Thoát sàn chống mùi & côn trùng Z-line ZT595-Brushed (100x200mm)

710,000 889,000

Thoát sàn chống mùi & côn trùng Z-line ZT595-Brushed . - Phễu thoát sàn được thiết kế thông minh giúp mùi…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-120L (55x1200mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-120L (55x1200mm)

1,900,000 2,375,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-120L. - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-100L (55x1000mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-100L (55x1000mm)

1,700,000 2,125,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-100L. - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-80L (55x800mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-80L (55x800mm)

1,500,000 1,875,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-80L. - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1…

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT584-B (120x120mm)
25%

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT584-B (120x120mm)

465,000 620,000

Thoát sàn chống mùi Black series Zento ZT584-B.  - Thoát sàn màu đen cùng họa tiết đơn giản mà đẹp…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-60L (55x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-60L (55x600mm)

1,300,000 1,625,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-60L. - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-30L (55x300mm)
-25%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-30L (55x300mm)

875,000 700,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT655-30L.  - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT625-80 (28x800mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT625-80 (28x800mm)

1,950,000 2,439,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT625-80.  - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh…

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT625-60 (28x600mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT625-60 (28x600mm)

1,650,000 2,065,000

Thoát sàn chống mùi Linear Shower Drain ZT625-60. - Phễu thoát sàn có thiết kế kiểu dáng đẹp, mỏng & tinh tế…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-120 (100x1200mm)
20%

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-120 (100x1200mm)

1,990,000 2,489,000

Thoát sàn chống mùi và côn trùng ZT651-120. - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1…

Thoát sàn inox304 N-line ZT662-60U (68x600mm)
20%

Thoát sàn inox304 N-line ZT662-60U (68x600mm)

975,000 1,219,000

Thoát sàn inox304 N-line ZT662-60U.  - Nắp của phễu thoát sàn có thiết kế đặc biệt 1 mặt có thể…

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-30 (300x300mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-30 (300x300mm)

1,790,000 2,239,000

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-30.-Thoát sàn có cấu tạo lớn, đặc biệt giúp thoát nước nhanh, ngăn mùi…

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-20 (200x200mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-20 (200x200mm)

1,050,000 1,315,000

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-20.-Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh, ngăn mùi hôi…

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-15 (150x150mm)
20%

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-15 (150x150mm)

655,000 819,000

Thoát sàn chống mùi Aqua Plus ZT536-15.-Thoát sàn có cấu tạo đặc biệt giúp thoát nước nhanh, ngăn mùi hôi…

Thoát sàn chống mùi và côn trùng Zento với thiết kế đặc biệt cùng tính năng vượt trội là giải pháp giúp bạn khắc phục tình trạng tắc đường ống nước, mùi hôi khó chịu hay gián, muỗi, côn trùng... có thể chui lên từ đường ống nhất là khi lắp đặt ở những vị trí thấp & gần cống thoát nước. 

0925.133 133

url url url