Bàn cầu 1 khối

Bàn cầu 1 khối Zento BC3994
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3994

2,400,000 3,000,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3994 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3882 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3882 (nắp nhựa UF)

2,850,000 3,565,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3882  - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3980
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3980

1,850,000 2,315,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3980. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ bền đẹp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3988 (141)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3988 (141)

1,550,000 1,939,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3988. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp bền…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3989 (155)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3989 (155)

1,650,000 2,065,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3989. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp bền…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3986 (100)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3986 (100)

1,450,000 1,815,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3986. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ bền đẹp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3987 (170)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3987 (170)

1,600,000 2,000,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3987. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ bền đẹp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Zento BC8811
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC8811

1,850,000 2,315,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC8811 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối 3D Zento BC3982
50%

Bàn cầu 1 khối 3D Zento BC3982

1,850,000 0

Bàn cầu 1 khối 3D Zento BC3982 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3979D (3997)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3979D (3997)

2,100,000 2,650,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3979D - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3888 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3888 (nắp nhựa UF)

3,550,000 4,439,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3888   - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3886 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3886 (nắp nhựa UF)

3,500,000 4,375,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3886 (nắp nhựa UF)  - Thiết kế với kiểu dáng hiện đại mang đến…

Bàn cầu 1 khối Egg-Shaped Toilet BC088 (nắp nhựa UF)
28%

Bàn cầu 1 khối Egg-Shaped Toilet BC088 (nắp nhựa UF)

2,890,000 4,070,000

Bàn cầu 1 khối Egg-Shaped Toilet BC088. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3973
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3973

1,800,000 2,250,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3973 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC2193 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC2193 (nắp nhựa UF)

2,350,000 2,939,000

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC2193. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ…

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC2193 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC2193 (nắp nhựa UF)

2,350,000 2,939,000

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC2193. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ…

Bàn cầu 1 khối Egg-Shaped Toilet BC3887 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Egg-Shaped Toilet BC3887 (nắp nhựa UF)

3,600,000 4,500,000

Bàn cầu 1 khối Egg-shaped toilet BC3887 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Zento BC8802
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC8802

1,800,000 2,250,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC8802 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, bền…

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC3881 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC3881 (nắp nhựa UF)

2,550,000 3,189,000

Bàn cầu 1 khối không viền Rimless Toilet BC3881  - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ…

Nắp rửa điện tử Intelligent toilet seat cover SJ8022
20%

Nắp rửa điện tử Intelligent toilet seat cover SJ8022

3,550,000 4,439,000

Nắp rửa điện tử Intelligent toilet seat cover SJ8022 - Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D, sang trọng…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3952
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3952

3,150,000 3,939,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3952 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC8821
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC8821

2,300,000 2,875,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC8821 - Thiết kế với kiểu dáng hiện đại mang đến không gian phòng…

Bàn cầu 1 khối Zento BC8828-1 new (3979)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC8828-1 new (3979)

2,650,000 3,315,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC8828-1new - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3981 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3981 (nắp nhựa UF)

2,250,000 2,815,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3981. - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3884 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3884 (nắp nhựa UF)

3,350,000 4,190,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3884 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3885 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3885 (nắp nhựa UF)

3,450,000 4,315,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3885 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3883 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3883 (nắp nhựa UF)

3,100,000 3,875,000

Bàn cầu 1 khối Luxury Zento BC3883  - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3991 (nắp nhựa UF)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3991 (nắp nhựa UF)

3,350,000 4,189,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC3991 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối Zento BC3985
50%

Bàn cầu 1 khối Zento BC3985

1,850,000 0

Bàn cầu 1 khối Zento BC3985 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn…

Bàn cầu 1 khối 3D Zento BC3992
30%

Bàn cầu 1 khối 3D Zento BC3992

3,850,000 5,500,000

Bàn cầu 1 khối 3D Zento BC3992 - Kiểu dáng sang trọng hiện đại. - Chất liệu sứ cao cấp,…

Bàn cầu 1 khối Zento BC8848 (3920)
20%

Bàn cầu 1 khối Zento BC8848 (3920)

2,000,000 2,500,000

Bàn cầu 1 khối Zento BC8848 - Chất liệu sứ cao cấp, hoàn hảo dài lâu trong suốt quá trình…

Bàn Cầu 1 Khối Zento: Sang Trọng - Bền Bỉ - Tiết Kiệm Nước

Tìm kiếm sự sang trọng và tiện nghi cho nhà tắm? Bàn cầu 1 khối Zento chính là lựa chọn hoàn hảo!

Thiết Kế Hiện Đại, Tăng Tính Thẩm Mỹ
     - Kiểu dáng tinh tế, đường nét thanh thoát, phù hợp với mọi phong cách phòng tắm.
     - Bề mặt men sứ cao cấp sáng bóng, chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh.
     - Nắp và bệ ngồi đóng êm, hạn chế tiếng ồn, mang lại sự thoải mái khi sử dụng.

Bền Bỉ Theo Thời Gian

     - Chất liệu sứ cao cấp nung ở nhiệt độ cao, đảm bảo độ bền bỉ và khả năng chịu tải tốt.
     - Hệ thống xả mạnh mẽ, xả sạch mọi cặn bẩn, không gây tắc nghẽn.
     - Men sứ chống thấm hút, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc, đảm bảo vệ sinh.

Tiết Kiệm Nước Hiệu Quả

     - Hệ thống xả 2 chế độ (3L/6L) giúp tiết kiệm nước tối đa.
     - Công nghệ xả xoáy hiện đại, xả sạch mọi ngóc ngách mà không gây tiếng ồn.

Zento - Thương Hiệu Uy Tín

     - Zento là thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp được tin dùng bởi người Việt Nam.
     - Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng.
     - Chế độ bảo hành chính hãng, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Bàn cầu 1 khối Zento - Nâng tầm đẳng cấp cho phòng tắm của bạn!


Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

0925.133 133

url url url